WABO treedt in werking per 1 oktober

Project: architectuur, bouwkundig, nieuws

Vanaf 1 oktober 2010 dienen alle vergunning die vallen onder wonen, bouwen, monumenten, ruimte, milieu en na- tuur worden aangevraagd via het omgevingsvergunning loket. Dit is het gevolg van de WABO, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De inzet van de overheid is een kortere procedure, geen tegenstrijdige regelgeving, minder administratieve lasten en een betere dienstverlening. Ondernemers en particulieren met het voornemen om te gaan bouwen in Haarlem en de rest van Nederland dienen vanaf dit moment dus een omgevingsvergunning aan te vragen, deze vergunning vervangt de alom bekende bouwvergunning.