KidzKaffee

Inleiding

Begin van november werd ik door Marjolein gevraagd om als gastblogger een bijdrage te leveren voor de crowdfunding voor Kidzkaffee. Ik was natuurlijk meteen enthousiast om hieraan mee te werken maar tegelijkertijd rees de vraag op welke wijze ik mijn ‘gastbloggerschap’ zou moeten invullen. Feitelijk lag het voor de hand om als architect die de inrichting en realisatie van Kidzkaffee  gaat verzorgen op deze plek voor de lezers en investeerders een eindbeeld te schetsen hoe Kidzkaffee er mogelijk uit kan gaan zien. De contouren van het ontwerp zullen echter pas tijdens mijn laatste post duidelijk worden. De komende vier weken wordt op deze pagina een inkijk gegeven in de totstandkoming van het ontwerp. Jullie, als lezers , worden  in een vierluik meegenomen  beginnend bij het eerste idee tot mijn interpretatie daarvan verbeeld in een ruimtelijke en functioneel concept. Daarnaast wil ik jullie graag uitnodigen om te reageren op de ontwikkelingen in het ontwerp.

wat wil Marjolein?

‘Zonder opdrachtgever geen project’, het is een cliché maar waar. Om een passend ontwerp te kunnen maken is het onmogelijk het ontwerpproces te laten plaatsvinden zonder de wisselwerking tussen opdrachtgever / gebruiker en architect. Een ontwerp moet vanzelfsprekend aansluiten maar om de vraag maximaal te kunnen doorgronden is een nauwe samenwerking onontbeerlijk.  Deze samenwerking is met Marjolein is op een natuurlijke wijze tot stand gekomen, het afgelopen jaar ben ik ‘bedolven’ onder vele ideeën en referenties en is er een duidelijk beeld ontstaan wat het merk Kidzkaffee inhoudt. Ze heeft deze verzameling van beelden samengevat in een aantal moodboards. Deze verbeelding van haar ideeën en de energieke gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gehad vormen voor mij het startpunten voor het maken van een ontwerp.   De eerste stap is zoals gezegd het doorgronden van de vraag, in het geval van Marjolein het ontrafelen van de moodboards. Het zijn inspirerende beelden maar wat wordt er verteld?

0312 analyse moodboardv23 e1358623807497 KidzKaffee

Fantasie of werkelijkheid

Uit de ‘moodboard-analyse’ van vorige week zijn een aantal interessante aspecten naar voren gekomen, Bij het ‘lezen’ van de collage hebben we drie duidelijke aspecten kunnen onderscheiden. De leef -en speelwereld van kinderen in een huiselijke omgeving, de activiteit die kinderen ervaren bij het buiten spelen voor de deur of in een speeltuin en de ongedwongen en ontspannen ‘setting’ van je eigen huiskamer. Het is een gemixt beeld van ontspanning, inspanning,creëren en ontdekken.

De volgende stap in het het ontwerpproces is het vertalen van het programma naar een concept, de vraag hierbij is, wat is de essentie van het merk KidzKaffee? Is Kidzkaffee een koffiebar met een uit de kluiten gewassen speelhoek voor kinderen of juist tegenover-gesteld,  een speelparadijs met een koffietafel is het midden? Kastelen bouwen in de zandbak, een huis bouwen met twee stoelen en een laken, verstoppertje spelen in de jungle, spoken verslaan in je eigen kamer met de lichten uit, wegdromen bij het maken van een tekening. Spelende kinderen leven in de werkelijkheid van hun fantasie. Een eigen werkelijkheid die wordt gestimuleerd door hun omgeving.

Het doel is om de ervaring van Kidzkaffee te ontwerpen vanuit het perspectief van een kind. De inrichting van Kidzkaffee zal de voorwaarden moeten scheppen zodat de kinderen worden geprikkeld hun eigen verhaal te beleven. Ruimten met felle kleuren en grafische afbeeldingen op de wanden zullen niet volstaan. Het concept van KidzKaffee gaat volgens mij over verbeelding, creativiteit en improvisatie. In weze zou je kunnen stellen dat het concept van Kidzkaffee analoog is aan de speelwereld die kinderen hebben in en om hun eigen huis, vertrouwd en passend bij de schaal van een kind.

Van route tot speelcafé

Zoals vorige keer beschreven zou ik verder ingaan op de uitwerking van de route en onderlinge functionele relaties. Deze week zal ik in een aantal stappen toewerken naar een mogelijke eindbeeld van Kidzkaffee. Vrij vertaald heb ik de vorige keer gesteld dat het ontwerp van Kidzkaffee te vergelijken is met hoe kinderen hun eigen woning en woonomgeving ervaren en gebruiken. De beweging door en om een woning vormt de kern van het ruimtelijk concept voor KidzKaffee. Anders dan de doorsnee attractiepark of indoorspeelpark waar je van attractie naar attractie waarbij de attractie het hoogtepunt, zal de route de rode draad in het ontwerp zijn waaraan de ruimtelijke én functionele aspecten aan worden gekoppeld. Zoals een zondagmiddag wandeling door het historische centrum van Haarlem als prettig wordt ervaren vanwege door overgangen van de verschillende straten, pleinen en hofjes  zo zal het ontwerp ook moeten bestaan uit een route langs overgangen en bijzondere plekken. Vergelijkbaar met de meanderende route door een IKEA vestiging zal de inrichting ook de indruk moeten wekken voor kinderen dat er eindeloos kan worden rondgelopen, gespeeld, bewegend van ruimte naar ruimte, op de schaal van KidzKaffee.