bouwvergunning haarlem

Als architect in Haarlem en zijn wij goed bekend met de gemeente Haarlem. Heeft u het voornemen uw woning, kantoor of bedrijf te gaan (ver)bouwen in de regio Haarlem. Wij verzorgen voor u alle noodzakelijke vergunningen bij de gemeente.

Sinds oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. In deze Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden in totaal 25 bestaande vergunningen als één vergunning behandeld. Voor verschillende activiteiten (bijvoorbeeld slopen, kappen en bouwen) vraagt u nog maar één omgevingsvergunning aan. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit.